И. Маринов „Дебелариум Мефисто”

„Водата не е хранително вещество в истинския смисъл на думата, но животът на организма е немислим без нея.”

    Това е цитат от учебник по спортна медицина и изчерпва почти всичко, което бих искал да кажа с този текст, но съм длъжен да дам  повече информация и пояснения относно ползата от поемането на достатъчно количество вода ,а защо не и за негативите от прекомерната  употреба и натрупването и в някои случаи.
   Първо трябва да споменем, че около 75 % от телесната маса на новороденото се състои от вода, докато при старци цифрата е около 60 и под 60 % Това означава ,че с възрастта ние губим вода и това  променя най-общо казано физиологичните и биохимичните процеси протичащи в нашето тяло, тъй като водата представлява естествена среда за осъществяване на обмяната на веществата. Ако можехме да предотвратим този процес може би продължителността на живота щеше да достигне други измерения.

   Давам ви някои цифри във връзка със съдържанието на вода в отделни биологични течности в организма ни.Съдържанието на вода в храносмилателните сокове е до 98 %, в урината и потта е от 95 до 99 %, а в кръвната плазма от 85 до 90 %.
Какво прави водата толкова ценна за нашия организъм? Ще изброя някои от най- важните ползи които ни носи или как спомага за запазване на хомеостазата  (вътрешното равновесие) в тялото ни:


•    Разтваря веществата, включващи се в биохимичните процеси.
•    Участва в процеса на пасивен транспорт на разтворени вещества в тъканите (процеси на филтрация, дифузия, осмоза ).
•    Спомага за поддържането на постоянно осмотично и алкално-киселинно равновесие в организма.
•    Играе важна роля в процесите на изхвърляне на отпадните продукти и токсини, получени при обмяната на веществата ( урино-и потоотделяне и дефекация ).
•    Участва в процеса на терморегулация на организма (  чрез потоотделяне )

    Виждате, че без вода всички тези процеси ,които изброихме по-горе ще бъдат сериозно нарушени, а това ще доведе до катастрофални последици за здравето ни.   Представете си какво би станало ако не достига вода в организма ни, по-нататък ще се спрем и на това.
   Не случайно всички диетолози и специалисти по хранене, в това число и различни инструктори по гимнастика и фитнес, препоръчват поемането на достатъчно количество вода всекидневно. Нужно е да си изградим навици в поддържането на питейния си режим. Не е толкова лесно,но е необходимо защото водата играе важна роля в метаболизма на тялото ни. Борба с целулита или отслабване без питеен режим е почти немислимо и е толкова важно колкото и храненето.


   Нужно е да има баланас между постъпващата и отделената от организма вода – воден баланс, за да не се разстроят функциите му. Повишената нужда от вода и нейната загуба се обуславят от фактори като: температурата и относителната влажност на външната среда,  тежестта на извършваната физическа работа, хранителните вещества които поемаме, съдържанието на соли във водата за пиене и др. Храната също е източник на вода като съдържанието на вода в някои храни надвишава 50 % ,а при плодовете и зеленчуците може да достигне до 90 %. Друг интересен факт, е че при процесите на окисление на органичните вещества също се получава вода - т.нар. оксидационна вода. Тя e около 300-400 мл.и се дължи главно на окислението (изгарянето) на мазнините и в по-малка степен на окислението на въглехидратите и белтъчините. При изгарянето на 100 гр. мазнини се получава 107 мл. вода , 100 гр. въглехидрати дават 55 мл. и 100 гр. белтъчини – 41 мл. Както се вижда при окислението на белтъчините се получава най-малко вода и от това може да се направи извода ,че при диети с преобладаващ прием на белтъчини трябва да се увеличи и приема на питейна вода.  Когато говорим за воден баланс трябва да споменем ,че той може да е както отрицателен ,така и положителен.

За отрицателен говорим когато водата в организма не достига, т.е. поемаме по-малко отколкото ни е нужно-състояние на дехидратация. Това води до сериозни смущения в работата на всички функционални системи. При дехидратация обемът на циркулиращата кръв намалява, а  вискозитетът ( вътрешното триене ) се увеличава, което натоварва сърдечносъдовата система. Намалява се способността на еритроцитите да свързват и пренасят кислород, дишането се затруднява, диурезата рязко намалява, както и секрецията на слюнка и храносмилателни  сокове, което води до загуба на апетит. Настъпва мускулна слабост, повишава се температурата на тялото и това са само някои от неблагоприятните последици. Ако загубата на вода в организма надвиши 10 % от телесната маса ,то промените могат да бъдат необратими с опастност от смърт. Затова е нужно да регулираме непрекъснато водно-електролитния си баланс. Препоръчително е да се дават течности около 15-20 мин. преди физическо натоварване, като количеството е от порядъка на 400-500 мл., също така по време на натоварването,  ако то е много продължително и усетите нужда от вода около 300-400 мл. и след двигателното усилие толкова колкото е нужно ,за да възвърнете загубите на течности и електролити.


   Положителния воден баланс също води до неприятни последици, разбира се не чак толкова фатални и не чак толкова често срещани. Получава се при поемането на големи количества вода , над 1/3 от телесната маса, също така при задържане на вода в тъканите ( системната консумация на големи количества белтъчини- 1 гр. задържа 3-4 мл. вода ), при различни заболявания и др.Състоянието на натрупване на голямо количество вода се нарича водна интоксикация и се изразява най-общо в нарушаване координацията на движение, настъпване на мускулна слабост, мускулни спазми, главоболие, тремор и др. Интоксикацията се развива  в следствие намаляване на концентрацията на веществата в екстрацелуларната ( тъканната ) течност  и от това се нарушава осмотичното равновесие. Казано по друг начин течността се разрежда, като  причина може да бъде употребата на вода, бедна на соли (снежна,дъждовна). Може  да се получи и от безразборното наливане със значителни количества вода без нужда. С течение на времето този навик започва да подтиска действието на антидиуретичния хормон и така се засилва още повече диурезата, като се затваря един порочен кръг.


   За да не се стигне до там има точно определени норми при поемането на питейна вода. Въпреки,че както споменахме по-рано нуждата на организма от вода зависи от някои фактори (температурата и относителната влажност на въздуха, динамиката и продължителността на физическото усилие) ще  дам няколко цифри. Има разбира се възрастово дефиниране при определяне нуждата от вода. Логично е с напредването на възрастта нуждата от вода относително да  намалява, поради факта  че процентът на вода в телесната маса намалява с увеличаването  на възраста. Още в началото споменахме ,че процентът на вода при новороденото е 75 % ,а при стари хора около и под 60 %. Сумарно поеманите течности на ден за хора над 18 г трябва да е не по-малко от 20-45 мл/кг тегло  или средно около 30 мл/кг закръглено, като за активно и професионално спортуващи по-скоро е валидна горната граница.  При 14-18 г. около 56-60 мл/кг., при 10-14 г. около 70-85 мл/кг. и 6-10 г. около 90-100 мл/кг.
   В заключение можем да кажем, че без регулиран и достатъчен прием на вода здравето ни може да бъде сериозно застрашено .Да не говорим за борбата с излишните килограми и за болестта на съвременната бяла жена –целулита. Замислете се колко вода поемате на ден ,не някакви течности, а вода или донякъде билков чай и сами може да определите дали сте застрашени от подробно описаните  по-горе нарушения в метаболитните процеси протичащи във Вашия организъм. Защо денят ни да не започва с чаша вода, все пак водата е живот и здраве!